Tillgänglighetsutlåtande för egetsprak.fi

På webbplatsen egetsprak.fi tillämpas lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Enligt lagen ska webbtjänster för den offentliga förvaltningen ska vara tillgängliga, dvs. alla ska ha lika möjligheter att använda tjänsterna.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen egetsprak.fi. I detta utlåtande berättar vi om tillgängligheten till webbplatsen, vilka brister det finns i tillgängligheten och hur du kan ge oss respons om tillgängligheten till tjänsten.  

Tillgänglighetsstatus

Tillgängligheten till denna digitala tjänst har bedömts av Into-Digital som skapat tjänsten i oktober 2020. Enligt bedömningen uppfyller webbplatsen de tillgänglighetskriterier på nivå AA som krävs enligt lag (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG 2.1).

Innehållet i sociala medier

Tillgänglighetskraven har beaktats i justitieministeriets innehåll i sociala medier från och med den 23 september 2020. Det visuella och audiovisuella material som producerats före den 23 september 2020 innefattar också sådana innehåll som inte uppfyller tillgänglighetskraven (t.ex. alt-text eller textningar).

Respons om tillgängligheten

Vi tar gärna emot kommentarer och förbättringsförslag som gäller webbplatsens tillgänglighet. Du kan sända respons per e-post till saavutettavuus.om@om.fi. Berätta i meddelandet vilken sida responsen gäller (webbadress) och beskriv problemet så noggrant som möjligt.

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker brister i tillgängligheten på webbplatsen ska du i första hand vända dig till webbplatsens administratör. Svaret kan dröja 14 dagar. Om svaret du får inte är tillfredsställande eller om du inte får något svar inom 14 dagar, kan du lämna respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På verkets webbplats finns anvisningar om hur du anmäler bristande tillgänglighet och beskrivs hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillgänglighetstillsyn

https://www.tillganglighetskrav.fi/

saavutettavuus@avi.fi

tfn 0295 016 000 (växel)

Utlåtandet är upprättat 25.10.2020.