Dataskyddsbeskrivning och användning av kakor

Personuppgiftsansvarig

Justitieministeriet, PB 25, 00023 Statsrådet
Registrator: oikeusministerio(at)om.fi
tfn 0295 150 320

Dataskyddsombud

Johanna Järvinen
e-post: tietosuojavastaava.om(at)om.fi
tfn 0295 150 004

Kakor på webbplatsen

Kakor är små textfiler som lagras på besökarens dator. Med hjälp av kakorna kan användningen av webbplatsen övervakas. Nödvändiga kakor gör webbplatsen användbar och användarvänlig genom att tillåta grundläggande funktioner som förflyttning på webbplatsen.

Andra än nödvändiga kakor använder vi bara med ditt samtycke.

Webbplatsen samlar med hjälp av kakorna information om webbplatsens användning samt om användarnas terminalutrustning och webbläsare. Vi använder kakor för att analysera webbplatsen.

Den programvara som vi använder, Matomo, gör analyser och sammanställer rapporter om webbplatsens användning för att förbättra användarupplevelsen, innehållet och verksamheten.

Analysdata om användningen av webbplatsen behandlas eller lagras inte så att en enskild användare kan identifieras. Du kan förhindra analysen genom att ställa in din webbläsare så att den blockerar användningen av kakor eller genom att installera en tilläggsdel för detta i din webbläsare.

Förhindrandet av kakor kan påverka användarupplevelsen, alltså användarens intryck av webbplatsen, men påverkar inte dess funktion. Exempel på sådana kakor är:

  • kakor för uppföljning av besökarantal och kvalitetskontroll
  • kakor som aktiveras under besöket

Vi använder kakor på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen. Webbplatsen använder vissa tekniska kakor som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera. Dessa aktiveras automatiskt. Vi använder också kakor för att följa upp användningen av webbtjänsten. Dessa kakor aktiveras om du godkänner alla kakor. Mer information om kakor och analysverktyg hittar du i användarvillkoren.

Kakor för kvalitetskontroll

Webbplatsens besökaruppföljning samlar allmänna statistikuppgifter om användningen av webbplatsen och uppgifterna använder vi för utveckling och kvalitetskontroll. Vårt analysprogram samlar inte uppgifter om förmedling av meddelanden eller hela IP-adresser. Dessa uppgifter lagras skilt av vår tjänsteleverantör för att producera tjänsten och för att sörja för informationssäkerheten i enlighet med 138 §, 142 § och 272 § i lagen om elektronisk kommunikation.

Sessionskakor

Kakor som är aktiva under besöket på webbplatsen, sessionskakor, förbättrar användarupplevelsen på webbplatsen, och de kan aktiveras eller stängas av i webbläsarens inställningar för kakor. Sådana kakor är bland andra

  • språkval (lagras under besöket på webbplatsen)
  • tidpunkt för besöket (lagras under besökets på webbplatsen)

I hanteringen av kakor använder vi tjänsten Cookiebot, där också du kan kontrollera hur länge enskilda kakor lagras. Läs mera i dataskyddsbeskrivningen om hur vi använder den information som vi samlat in på webbplatsen. Du kan ändra eller återkalla ditt godkännande på vår webbplats genom att göra en anmälan om kakor som öppnas via denna sidas länk benämnd ”Ändra godkännande”. Ifall du behöver kontakta oss beträffande ditt godkännande, var god och meddela din kod för godkännande och datum för godkännandet.

Godkännandet gäller följande webbadresser: omankielinen.fi och egetsprak.fi.

Länkar till andras webbtjänster

Länkarna och knapparna för delning förmedlar inte uppgifter om besökaren till dessa tjänsteleverantörer om man inte klickar på länkarna eller delningsknapparna. Information om kakor i tjänster i sociala medier finns i varje enskild tjänsts dataskyddsbeskrivning. 

Anvisningar om hanteringen av kakor

Anvisningar om hanteringen av kakor för de mest använda webbläsarna och applikationerna finns på följande webbsidor:

Blockera och radera kakor

Datorns webbläsare

Webbläsare för mobila apparater

Tekniska logguppgifter om webbplatsen och datakommunikationen

Vi samlar in tekniska logguppgifter om dataförbindelserna och användningen av webbplatsen. Uppgifterna behövs för att producera webbtjänsten och för att säkerställa informationssäkerheten. Logguppgifterna innehåller information som kan kopplas till en enskild person, såsom IP-adress och tidsstämpel. Dessa logguppgifter används endast för att möjliggöra tjänsten i datakommunikationsnätet och för att utreda felsituationer i nätet och informationssäkerhetsincidenter.

Behandlingen av personuppgifter i anslutning till detta behövs för att justitieministeriet ska kunna fullgöra sina lagstadgade skyldigheter i enlighet med dataskyddsförordningen.

Dina rättigheter i anslutning till dataskydd

Dataskyddsombudmanen övervakar att dataskyddslagstiftningen i Finland efterlevs. www.tietosuoja.fi.


Cookiebot