Om webbplatsen

Egetsprak.fi är justitieministeriets webbplats med information om kampanjen Eget språk, dess mål och ministeriets samarbetsparter i kampanjen.

De finsk- och svenskspråkiga sidorna är mest omfattande. Det viktigaste innehållet finns också på engelska.

Länkar

Interna länkar öppnas i samma fönster. Länkar till andra webbplatser öppnas i ett nytt fönster.

Webbläsare och terminalutrustning

Webbplatsen använder en följsam webbdesign och anpassar innehållet enligt din terminalutrustning. Sidorna ser bäst ut när du använder en nyare webbläsare. Webbplatsen kan också användas med äldre webbläsare, men då är inte alla egenskaper nödvändigtvis tillgängliga fullt ut.

Om kakor

Mer information om användningen av kakor på webbplatsen finns under rubriken Dataskyddsbeskrivning och användning av kakor.

Sociala medier

Du kan följa justitieministeriets nyheter och aktuella ärenden även på Twitter, LinkedIn och Facebook.

Användarvillkor

Bekanta dig noga med användarvillkoren. Genom att använda webbplatsen godkänner du användarvillkoren.

Upphovsrätt och länkningspolicy

Rätten till allt text- och bildmaterial och övrigt material som publiceras på webbplatsen innehas av justitieministeriet, om inte något annat anges. Om bilden har tagits av någon extern instans, anges fotografens namn.

Webbplatsens textmaterial kan användas fritt och länkar till sidorna får skapas förutsatt att källan uppges. Om annan användning av materialet måste alltid avtalas särskilt med justitieministeriets kommunikationsenhet.

Bifogade filer får inte utan tillstånd distribueras vidare någon annanstans än på justitieministeriets webbplats. Att länka till enskilda bilder är förbjudet.

Juridiskt förbehåll

Justitieministeriet ansvarar för webbplatsen. På webbplatsen tillämpas användningsvillkoren för justitieministeriets webbplats.

Kommentarer och ytterligare information

Respons på webbplatsen och dess innehåll kan ges till justitieministeriets avdelning för demokrati och offentlig rätt på adressen kieliasiat-sprakarenden.om(at)om.fi. Mer information om webbplatsen ges av avdelningen för demokrati och offentlig rätt. 

Officiell post ska skickas till registratorskontorets e-postadress justitieministeriet(at)om.fi.

Vi använder kakor på vår webbplats. Kakor förbättrar användningen av webbplatsen. Kakor som är nödvändiga för att sidorna ska fungera aktiveras automatiskt. Dessutom använder vi kakor för att följa upp användningen av webbtjänsten. Dessa kakor aktiveras om du tillåter användningen av alla kakor. Mer information om kakor och analysverktyg finns i dataskyddsbeskrivning och användning av kakor.