Tala modigt ditt eget språk 

 Språket du använder är en viktig del av din identitet. Det berättar om vem du är. 

 Samtidigt är språket ett verktyg för växelverkan som förenar dig med världen och hjälper dig att förstå den. Vi ska lyssna på varandra. Var och en har något viktigt att säga. 

 I ett gott språkklimat vågar var och en tala sitt eget språk. 

 Tala ditt eget språk, vi hittar säkert en gemensam melodi.
#omakieli #egetspråk 

Final video

Bild Tim Sparv

En bild på Finlands fotbollslandslagets kapten Tim Sparv. han bär landslagets jacka och håller en fotboll under armen. Bredvid honom finns en pratbubbla med texten: Språket är en attityd. Och speciellt som ung ska man våga prata, det behöver inte vara perfekt.

En bild var några unga fotbollspelare talar entusiastiskt på en fotbollsplan.Till vänster syns en del av tränarens rygg.
En ungdom bollar bollen på sitt huvud.

Tre bilder bredvid varandra på ungdomar på en forbollsplan

palsta_vasen
palsta_oikea
palsta_keski
En bild som visar två unga fotbollsspelares ryggar med namnen Casandra och Thilde samt spelnumren 36 och 37.

 Eget språk är en kampanj som genomförs av justitieministeriet i samarbete med samarbetsparter. 

 Enligt de utredningar som justitieministeriet har gjort upplevs språkklimatet i Finland vara utmanande i många avseenden. Justitieministeriet vill genom kampanjen uppmuntra var och en att modigt tala sitt eget språk och se mångfalden i de olika språken som en styrka i samhället.